• Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek.
  • Tüm birim ve çalışanlarla Sıfır çevre kirliliğini hedef edinmek.
  • Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygunluğu sağlamak.
  • Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak.
  • Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek.

RESİM GALERİSİ